دبستان دکتر هشترودی

تقویم اجرائی 99-98
ساعت ملاقات با آموزگاران
منوی ناهار

مقالات

تدریس نشانه ل با طعم ژله مبین جان عطایی برای ایجاد خاطره ای خوش برای بچه ها ژله آورد. ممنون از مبین جان که برای دوستانش خاطره ای خوش ایجاد کرد.

بیشتر