تا هجده سالگی روزی پنجاه بار به جا به موقع به فرزندتون بگید تو خیلی خوبی
(نه تو باهوشی، تو خوشگلی، تو زرنگی تو پرنسسی، فقط بگید تو خیلی خوبی).

روزی یکبار بهش بگیید" نمی دونم" تا بفهمه ندونستن بد نیست و حداقل هفته ای یکبار ازش معذرت بخواید تا بدونه تنها او نیست که کار اشتباه میکنه

این پیام برای همه به ویژه دوستانی که بچه کوچک دارند

راه های نگهداشتن عزت نفس در کودک:

1-شب هر کاری دارید کنار بزارید و برایش قصه بگید

2- اشتباهاش رو راحت ببخشید

3- خوبیهاشو بزرگ کنید

4- به حرفاش خوب گوش بدید

5- بی دلیل بغلش کنید

6- مقایسه ش نکنید

7-" اگه این کارو نکنی وای بحالت" رو نگید

8- گاهی باهاش کارتونهایی که دوست داره ببینید

9- بهش نگید" تو دیگه بزرگ شدی بچگی نکن"

10-اگر اشتباه کردید راحت عذرخواهی کنید.

11- با فرزندتان بازی کنید

12- در سفر تلفن کنید و به او بگویید دلتان تنگ شده.

13- القای بینش: میدانم از عهده ی انجام آن بر میایی

14- مهم: روابطتان را با همسرتان ترمیم و تصحیح کنید.

هنگامی که کودک شما با صدای بلند چیزی را از شما درخواست می‌کند متقابلاَ شما با صدای بلند با او حرف نزنید.

صداها را رنگبندی کنید:
صدای آرام= آبی
صدای بلند= قرمز

مثلا بگویید: "این صدای بلند قرمز است و من به صداهای قرمز جواب نمی‌دهم"
یا اینکه "آفرین! الان این صدا آبی شد و من جواب می‌دهم."

به‌یاد داشته باشید که لحن شما باید آرام باشد
تا کودک با آرامش حرف زدن با مخاطب را یاد بگیرد.

به هیچ وجه هنگام داد زدن کودک، شما هم داد نزنید.