تدریس نشانه ل با طعم ژله

مبین جان عطایی برای ایجاد خاطره ای خوش برای بچه ها ژله آورد. ممنون از مبین جان که برای دوستانش خاطره ای خوش ایجاد کرد.

گزارش تصویری