کادر  آموزشی

سمیرا دولت دوست

سمت: مربی پیش دبستان

مریم افشار

سمت: آموزگار پایه اول 111

سعیده شریفی اصل

سمت: آموزگار پایه اول  112

مرضیه کاشانی

سمت: آموزگار پایه اول 113

سعیده نجفی

سمت: آموزگار پایه دوم 

محدثه مقیمی

سمت: آموزگار پایه دوم 

سهیلا مظفری

سمت:آموزگار پایه سوم 

روفیا معیری

سمت: آموزگار پایه سوم 

مریم نیکوئی

سمت: آموزگار پایه چهارم  

وثیقه پورعیسی

سمت: آموزگار پایه چهارم  

نرگس رحیمی

سمت: آموزگار پایه پنجم 

مطهره حسینی

سمت: آموزگار پایه پنجم 

لیدا صلاحی

سمت: آموزگار پایه ششم و آزمایشگاه

نرگس زواره محمدی

سمت:آموزگار پایه ششم

مختار پولادرگ

سمت:آموزگار پایه ششم

حبیب الله بهتاش

سمت:آموزگار پایه ششم

نازنین اکار

سمت: آموزگار زبان

کتایون رعیت خواه

سمت: آموزگار زبان

لیلا نصیری

سمت: آموزگار زبان

سالومه واحدی

سمت: آموزگار زبان

فاطمه عباسی

سمت: آموزگار قران

طاهره سرکرده

سمت: آموزگار خط

منصوره صادقی

سمت: آموزگار آزمایشگاه

محمد تقی پور

سمت: مسئول گروه هنر و آموزگار هنر پایه ششم

راضیه ایرانپور

سمت: آموزگار هنر 

فاطمه آهنکار

سمت: آموزگار هنر 

مینا قهرمانی قدر

سمت: آموزگار هنر 

مریم حجازی

سمت: آموزگار کامپیوتر

حمید عبدالهی

سمت: آموزگار مهارت های زندگی

مسعود کیانی

سمت:مربی ورزش