آموزشی

سمیرا دولت دوست

سمت: مربی پیش دبستان

مریم افشار

سمت: آموزگار پایه اول ۱۱۱

سعیده شریفی اصل

سمت: آموزگار پایه اول  ۱۱۲

میترا تبریزی

سمت: آموزگار پایه دوم ۱۲۱

ویدا مهاجرین

سمت: آموزگار پایه دوم ۱۲۲

سعیده نجفی

سمت: آموزگار پایه دوم ۱۲۳

آفاق آقایی

سمت:آموزگار پایه سوم ۱۳۱

سهیلا مظفری

سمت: آموزگار پایه سوم ۱۳۲

مریم نیکوئی

سمت: آموزگار پایه چهارم ۱۴۱

سوسن یوسفی

سمت: آموزگار پایه چهارم ۱۴۲

محبوبه معافی

سمت: آموزگار پایه پنجم ۱۵۱

نرگس رحیمی

سمت: آموزگار پایه پنجم ۱۵۲

نرگس زواره محمدی

سمت: آموزگار ریاضی ششم

فاطمه مومیوند

سمت: آموزگار علوم ششم و تفکر و پژوهش و آزمایشگاه 

مهدی پورصباغ

سمت: آموزگار اجتماعی پایه ششم

محمود حمیدی

سمت: آموزگار ادبیات پایه ششم

محسن محمودوند

سمت: مشاوره و هدایت تحصیلی پایه ششم

فاطمه چراغی

سمت: مسئول گروه زبان و آموزگار زبان

لیلا نصیری

سمت: آموزگار زبان

سالومه واحدی

سمت: آموزگار زبان

فاطمه عباسی

سمت: آموزگار هدیه ششم و قران پایه ها

طاهره سرکرده

سمت: آموزگار خط

منصوره صادقی

سمت: آموزگار آزمایشگاه

محمد میلانی

سمت: آموزگار آزمایشگاه

سید فربد عباسی

سمت: آموزگار آزمایشگاه

محمد تقی پور

سمت: مسئول گروه هنر و آموزگار هنر پایه ششم

مرتضی رادسر

سمت: آموزگار کار و فن آوری پایه ششم

پژمان باغی

سمت: آموزگار کامپیوتر

عزت الله وهابی

سمت: آموزگار ورزش

مهدی پیرحیاتی

سمت: آموزگار رباتیک

لیدا رحمانی

سمت: آموزگار چرتکه