آشنایی با مشاغل

آرایشگر
پزشک
پلیس

 

خیاط
رفتگر
عکاس

 

قصاب
ماهیگیر
معلم

 

صیاد

تاریخ بارگذاری: 25 آذر
آتش‌نشان

تاریخ بارگذاری: 25 آذر
پلیس نیروی انتظامی

تاریخ بارگذاری: 25 آذر

 

مهندس

تاریخ بارگذاری: 25 آذر
دامدار

تاریخ بارگذاری: 8 دی
راننده

تاریخ بارگذاری: 8 دی

 

کتابدار

تاریخ بارگذاری: 8 دی
کشاورز

تاریخ بارگذاری: 8 دی
پستچی

تاریخ بارگذاری: 15 دی

 

غواص

تاریخ بارگذاری: 15 دی
فضانورد

تاریخ بارگذاری: 15 دی
میوه فروش

تاریخ بارگذاری: 15 دی

 

نجار

تاریخ بارگذاری: 16 اسفند
سفالگر

تاریخ بارگذاری: 16 اسفند
خلبان

تاریخ بارگذاری: 16 اسفند

 

**********************************************

 

صوت آموزی

صدای آ
صدای اَ
صدای ب

 

صدای پ
صدای ت
صدای ر

 

صدای ک
صدای گ
صدای ش

 

صدای س
صدای ز
صدای د

 

صدای اُو
صدای ج
صدای ل

 

صدای ن
صدای چ

تاریخ بارگذاری: 8 دی
صدای خ

تاریخ بارگذاری: 8 دی

 

صدای ف

تاریخ بارگذاری: 8 دی
صدای ق

تاریخ بارگذاری: 8 دی
صدای اِ ِ

تاریخ بارگذاری: 16 دی

 

صدای م مـ

تاریخ بارگذاری: 16 دی
صدای و

تاریخ بارگذاری: 16 دی
صدای ژ

تاریخ بارگذاری: 16 دی

 

صدای هـ

تاریخ بارگذاری: 16 اسفند
صدای یـ

تاریخ بارگذاری: 16 اسفند
 
 

 

**********************************************

 

مفاهیم ریاضی

آشنایی با مفهوم باز و بسته
آموزش مفهوم سبک و سنگین
تشخیص شکل های ناقص

 

تشخیص مکان رو،زیر،بالا
تشخیص نشانه ها
تفکر و حل مسئله

 

توانایی و استدلال حل مسئله
شناسایی جهت راست
شناسایی شکل های متفاوت

 

شناسایی شکل های مرتبط
شناسایی شکل های مشابه
شناسایی و شمارش عدد پنج

 

مفهوم باریک و پهن
شناسایی جهت چپ
اولین، آخرین

 

مفهوم قبل وبعد

تاریخ بارگذاری: 9 آذر ماه
تشخیص الگو

تاریخ بارگذاری: 9 آذر ماه
شمارش و شناسایی عدد 6

تاریخ بارگذاری: 9 آذر ماه

 

تشخیص و شناسایی عدد 7

تاریخ بارگذاری: 25 آذر ماه
شناسایی و ترسیم انواع خط

تاریخ بارگذاری: 25 آذر ماه
آشنایی با اشکال هندسی - گردی

تاریخ بارگذاری: 25 آذر ماه

 

آشنایی با سه گوش و چهارگوش

تاریخ بارگذاری: 13 اسفند ماه
آشنایی با عدد 8

تاریخ بارگذاری: 13 اسفند ماه
آشنایی با عدد 9

تاریخ بارگذاری: 13 اسفند ماه

 

آشنایی با عدد 10

تاریخ بارگذاری: 13 اسفند ماه
آشنایی با نشانه‌ها

تاریخ بارگذاری: 13 اسفند ماه
 
 

 

**********************************************

واحد کار

 جعبه کمک های اولیه
آب و باران
آتش

 

 گیاهان
حواس پنج گانه
خانواده

 

کتاب و کتاب خوانی
آبزیان
وسایل نقلیه

 

 زندگی شهری

تاریخ بارگذاری: 16 دی
 کوچ نشینان

تاریخ بارگذاری: 16 دی
 فروشگاه
تاریخ بارگذاری: 16 دی

 

سفره هفت سین

تاریخ بارگذاری: 16 دی
آشنایی با آب و هوای هر فصل

تاریخ بارگذاری: 23 دی
تفاوت انسان‌های اولیه با انسان‌های امروزی

تاریخ بارگذاری: 23 دی

 

آشنایی با فصل تابستان

تاریخ بارگذاری: 16 اسفند
آشنایی با وسایل ارتباط جمعی

تاریخ بارگذاری: 16 اسفند
 

 

**********************************************

 

مفاهیم علوم

آشنایی با مزه ها - حس چشایی

تاریخ بارگذاری: 9 آذرماه
آشنایی با آتش نشان

تاریخ بارگذاری: 9 آذرماه
آشنایی با آب

تاریخ بارگذاری: 9 آذرماه

 

آشنایی با آب و هواهای مختلف

تاریخ بارگذاری: 8  دی
آشنایی با زندگی روستایی

تاریخ بارگذاری: 8 دی
آشنایی با زندگی شهری

تاریخ بارگذاری: 8 دی

 

آشنایی با کره زمین - بخش اول

تاریخ بارگذاری: 8 دی
آشنایی با کره زمین - بخش دوم


تاریخ بارگذاری: 8 دی
آشنایی با ویژگی‌های فصل بهار


تاریخ بارگذاری: 23  دی

 

آشنایی با ویژگی‌های فصل تابستان

تاریخ بارگذاری: 23 دی
آشنایی با ویژگی‌های چهار فصل 


تاریخ بارگذاری: 23 دی
آشنایی با ویژگی‌های بدن انسان


تاریخ بارگذاری: 23  دی

 

آشنایی با نیرو

تاریخ بارگذاری: 23 دی