کسب افتخاری دیگر توسط دانش آموزان دبستان دکتر هشترودی

با افتخار؛کسب مقام دوم مسابقات نمایش عروسکی منطقه دو تهران توسط گروه نمایشی دوره اول را به خانواده ی بزرگ دکتر هشترودی تبریک عرض می نماییم.

به امید موفقیت های روز افزون برای پسران هنرمندمان.

گزارش تصویری