جشن خودکار پایه سوم

جشن خودکار پایه سوم امروز در سالن اجتماعات برگزار شد. دانش آموزان با اجرای موسیقی زنده فضای جشن را بسیار شاد نمودند و همچنین مسابقات گوناگون انجام شد و برنده ها مشخص شدند.نمایش عروسکی توسط دانش آموزان به زیبایی اجرا شد. اموزگاران در مورد خودکار با بچه ها صحبت نمودندو به طور کلی روزی شاد برای سومی ها امروز رقم خورد.

گزارش تصویری