برگزاری جلسه مشترک اعضای انجمن مجتمع

جلسه اعضای انجمن مشترک جهت تصمیم گیری رنگ لباس سال تحصیلی آینده در تاریخ 18 اسفندماه در سالن اجتماعات مجتمع برگزار شد.

گزارش تصویری