برگزاری روز درختکاری

سفیران سلامت به همراه سرکارخانم میرعلی اکبر معاون بهداشت امروزی به سرای محله رفتند و دو اصله نهال کاشتند و ابیاری نمودند.

گزارش تصویری