برنامه هفتگی نیمسال دوم دبستان

برنامه هفتگی کلاس های دبستان در نیمسال دوم تحصیلی به شرح زیر می‌باشد.