گزارش فعالیت های کلاسی تا 21  فروردین ماه

پیش دبستان

واحد آشنایی با فصل بهار 
آشنایی با اولین فصل سال ،ویژگی ها و تغییرات اب و هوایی و پوشش درختان ،بیدارشدن حیوانات از خواب زمستانی 
آشنایی با میوه های فصل بهار و پوشاک مناسب فصل بهار 
ریاضی:آموزش خط شکسته و منحنی وشمارش اعداد و تثبیت یادگیری و آموزش خط بسته و باز 
مشاغل :اشنایی با شغل خلبان 
صوت آموزی:مرور و تکرار صداها و داستان خوانی

پایه دوم

درسهاى رياضى و فارسى و علوم دوره شد.
رياضى : فصل هفتم تا صفحه ى ١١٣ تدريس شد و كار عملى نمايش كسرها انجام شد .
فارسى : واژه سازى درس نوروز تدريس شد ونگارش سه صفحه نوشته شد.
علوم: درس ١٢ تا صفحه٨٥ تدريس شد از درس نوروز املا پاتخته اى و املا دفترى گفته شد.

جزوه ژیمناستیک به دانش آموزان پایه دوم تحویل داده شد

پایه چهارم

ریاضی تا صفحه 130مساحت و قطر وقاعده
فارسی تا آخر صفحه 121 مروارید سرخ
علوم مرور درسهای گذشته
اجتماعی تا آخر درس 19 محیط زیست 
هدیه تا آخر درس 18صفحه 111

پایه پنجم

رياضى:مبحث حجم تدريس شد.
علوم:قسمتى ازدرس بكاريدوبخوريد تدريس شد.
فارسى :داستان هاى نوروزى دركلاس خوانده شد.
اجتماعى:درس ٢٠كامل شد.
هديه:بهمن هميشه بهارتدريس شد.