همیار معلم

در دبستان دکتر هشترودی، دانش آموزان آقا معلم می شوند و به معلمشان همانند کلاسهای حضوری در فضای مجازی نیز کمک می کنند.کلیپ زیر را که آقا معلم املا می گوید را حتما ببینید.