اردوی شهروند پیش دبستان

نوآموزان پیش دبستانی امروز برای خرید به فروشگاه شهروند بهرود رفتند.

گزارش تصویری