سرود ملی گروهی به زبان انگلیسی

دانش آموزان همیشه سرودملی را به زبان فارسی بصورت گروهی اجرا می کنند، اما در دبستان دکتر هشترودی دانش آموزهای پایه دوم سرود ملی را بصورت گروهی به زبان انگلیسی را به زیبایی اجرا کرده اند،از شما دعوت می کنیم کلیپ زیر را که مربوط به این موضوع است را به دقت مشاهده کنید و لذت ببرید.