اردوی من و مامانم پیش دبستان

نواموزان پیش دبستانی اردوی جدیدی را تجربه کردند. این باربا مامان به پارک گفتگو رفتند و از بازی لذت بردند.

گزارش تصویری