اردوی باغ پرندگان پایه دوم

امروز دانش آموزان پایه دوم به همراه مربیان زبان و آموزگاران خود به اردوی باغ پرندگان رفتند و لحظات خوشی را سپری نمودند.

گزارش تصویری