مراسم تجلیل از مقام معلم توسط مدیرعامل و هیئت مدیره مجتمع دکتر هشترودی

روز چهارشنبه مراسم تجلیل از مقام معلم توسط جناب آقای عباس صدوقی(مدیر عامل) و دکتر صدوقی(رییس هیئت مدیره) در سالن اجتماعات مجتمع دکتر هشترودی برگزار شد.