توصیه‌های بهداشتی در مقابله با کرونا ویروس جدید

 

محتوای این راهنما عینا برگرفته از وبسایت سازمان بهداشت جهانی (WHO) می‌باشد. در این وبسایت می‌توانید آخرین اطلاعات و گزارش‌های سازمان بهداشت جهانی راجع به شیوع ویروس جدید را رصد کنید.

 

 

بخش اول

بهداشت فردی

 

 

بخش دوم

بهداشت مواد غذایی

 

 

 

بخش سوم

بهداشت سفر و تردد با وسایل نقلیه عمومی

 

 

«معاونت بهداشت مجتمع فرهنگی آموزشی دکتر هشترودی»