اردیبهشت ماهی‌های عزیز تولدتان مبارک

 

صدای یک پرواز

فرود یک فرشته

آغاز یک معراج

و شروع یک زندگی

 

تولدتان مبارک اردیبهشت ماهی‌های عزیز

 

 

گزارش تصویری