گزارش فعالیت کلاسی پایه ها

پیش دبستان

واحد آشنایی با ویژگی های فصل تابستان
اموزش در زمینه چگونگی استفاده از تعطیلات تابستان 
اشنایی با خصوصیات این فصل و پوشش درختان و انواع میوه های فصل تابستان
اشنایی با ماه های فصل تابستان 
اشنایی با اب و هوا و پوشاک تابستانی 
ریاضی:اشنایی بااکال هندسی (بیضی و سه گوش )
اشنایی با مفهوم عدد ۹ و تفکر وحل مساله (افزایش دقت و تمرکز )
صوت اموزی:مرور و تکرار صدا ها و کلمه خوانی

پایه سوم

ریاضی:پایان فصل۸ریاضی و انجام تمرینها و تکالیف مربوطه و دوره ی دروس.

فارسی:مرور دروس و ارزشیابی دروس نگارش و دیکته در این هفته.

علوم:مروری بر دروس خوانده شد.

اجتماعی:اتمام درس۲۳(ایمنی در کوچه و خیابان)و برنامه ریزی و گروه بندی دانش آموزان برای اجرای نمایش این درس

هدیه:تکمیل کردن آموزش درس۲۰ و مرور دروس خوانده شد.

)فرا رسیدن ماه رمضان ،فرصتی دوباره برای برقراری ارتباط با خالق ،بر شما مبارک باد.)

پایه چهارم

ریاضی تا آخر کتاب تمرین ها حل شد تمرین های اضافی کار شد.
اجتماعی درس ها دوره و پرسیده شد.
فارسی دیکته ونگارش کار شد.
هدیه ارزشیابی از کل کتاب  انجام شد.
علوم درس ها دوره شد ارزشیابی انجام شد.