گزارش فعالیت کلاسی پایه ها

پیش دبستان

آشنایی با تفاوت های چهار فصل سال و اب و هواهای متفاوت 
ریاضی:  شناسایی و تشخیص عدد ۱۰ و شناخت کمیت عددی (کمتر و بیشتر )
اشنایی با مفهوم صفر و اشنایی با نشانه ها
صوت اموزی:مرور و تکرار صداها و تمرین شعر ها

پایه سوم

ریاضی: تکرار و تمرین دروس به شکل پیک،پلی کپی ،تمرین روی تخته و استفاده از رایانه و ارزشیابی ترم دوم

فارسی:مرور متون،اشعار و واژه نامه و ارزشیابی ترم دوم

علوم:مروری بر دروس گذشته به صورت پرسش و پاسخ و مشاهده ی فیلم های آموزشی

اجتماعی:مرور دروس خوانده شده به صورت پرسش و پاسخ

هدیه:خواندن قصه های قرآنی استفاده از رایانه برای تمرین ریاضی و نمایش فیلم انیمیشن 

مهربانی زیباست.مهربان باشیم.

پایه چهارم

فارسی درس ها دوره شد ارزشیابی انجام شد
ریاضی تمرین های اضافی داده اشکالات برطرف شد ارزشیابی انجام شد
اجتماعی درس ها دوره ارزشیابی انجام شد 
دیکته به صورت نوشتن کلمات پای تخته کار شد ارزشیابی انجام شد