کسب رتبه اول کشوری در جشنواره ملی توسط مدیریت دبستان

كسب رتبه اول را در نخستين جشنواره ملى ودريافت تنديس ولوح تقدير با امضاى وزير محترم آموزش وپرورش را به سركار خانم شعبانى و همكارمحترم سركار خانم سليقه دار تبريك مى گوييم.

سلامتى وبهروزى براى ايشان وكليه همكارانشان را  از خداوند متعال خواستاريم.

هيات مديره مجتمع فرهنگى آموزشى دكتر هشترودى

گزارش تصویری