تجلیل از رتبه های برتر در مسابقات هنری آموزش و پرورش منطقه ۲ تهران

✨تجلیل از رتبه های برتر در مسابقات هنری آموزش و پرورش منطقه ۲ تهران ✨

 آراز داهیم رتبه اول (رشته نقاشی  پاستل)

 یاسین پناهی رتبه اول (رشته نقاشی  مدادرنگی)

 آرشام یعقوبی رتبه دوم (رشته نقاشی مدادرنگی)

 کورش حاج محمدعلی رتبه دوم (رشته نقاشی پاستل)

 پارساپژمان رتبه سوم (رشته نقاشی  پاستل)

 باربدفرشیدزاده رتبه سوم (رشته نقاشی ترکیب مواد)

تبریک به این عزیزان و خانواده بزرگ مجتمع دکتر هشترودی

گزارش تصویری