تیرماهی های عزیز تولدت مبارک

صدای یک پرواز

فرود یک فرشته

آغاز یک معراج

و شروع یک زندگی

 

تولدتان مبارک تیر ماهی‌های عزیز

گزارش تصویری