اختتامیه پایگاه تابستانی 98

پایگاه تابستانی 98 امروز 23 مرداد برگزار شد. به امید موفقیت همه ی دانش آموزان