اردوی کاربازیا پایه سوم

اردوی کاربازیای پایه سوم امروز در برج میلاد برگزار شد.

 

گزارش تصویری