رویدادهای کلاسی در هفته ای که گذشت

پیش دبستان:

پیام هفته :از همه نعمت های خداوند استفاده کنید و قدر انها را بدانید .
اشنایی با خوراکی های مفید و مضر 
آشنایی با انواع میوه ها و فواید انها و نحوه درست استفاده کردن از میوه ها و رعایت بهداشت هنگام استفاده 
آشنایی با آداب غذا خوردن
آشنایی با لبنیات  
صوت آموزی:شناسایی و تشخیص صدای (ب) در کلمات 
مرور و تکرار صدای (آ و ب) و بیان کردن کلماتی که صدای (ب) غیر آخر و آخر دارند 
ریاضی:شناسایی و شمارش عدد ۱
شمارش معکوس اعداد ۱۰ تا ۹ 
آشنایی با مفهوم داخل و خارج 
لوح نویسی :آشنایی با خط افقی 
مشاغل :آشنایی با شغل قصاب

پایه اول:

اولیای گرامی همراهی شما باعث تسهیل در آموزش عزیزانمان خواهد بود. 

اولیای  گرامی فارسی تا نگاره شش کارشده است. در این نگاره ها کلمات هم آغاز مثل آب، آزاده 
هم پایان مثل باد  مداد 
وهمچنین بخش کردن کلمات یک بخشی را بخش میکنیم.
زیر نویس ها در کلاس کار شده ودر صورت لزوم برای کار در خانه داده شده است. 
ریاضی تا اخر تم ۲در کتاب کار وتمرین شده است مبحث جدول شگفت انگیز ومفهوم انتزاعی جمع کارشده است. علوم انواع میوه ها ومزه ها کار وپرسش شده است. پ

یک هفتگی روز چهارشنبه جهت تثبیت یادگیری وانجام ان در منزل داده شده است.

پایه دوم:

با  عرض تبریک روز جهانی کودک به فرزندان گلم برنامه هفتگی به این شرح زیر تقدیمتان میگردد:
ریاضی تا صفحه ۱۲ کتاب تدریس شد و با مهره های رنگی دست ورزی شد. 
علوم فیلم اموزشی فصل اول نشان داده شد و فصل دوم ( هوای سالم ) به روش بارش مغزی تدریس شد و از روی کتاب خوانده شد. 
هدیه های اسمانی درس دوم تدریس شد و به سوالات آن پاسخ داده شد. 
املای پاتخته ای و املای دفتری از درس اول گفته شد.

پایه سوم:

ریاضی: تدریس ماشین های ورودی و خروجی و مکعب از فصل اول ریاضی
فارسی: پرسش و پاسخ از درس اول و آغاز تدریس درس دوم
املا: املای گروهی، املای خاموش
علوم:شروع تدریس فصل دوم با  انجام کار گروهی ساخت هرم غذایی
اجتماعی:مروری بر درس اول و شروع تدریس درس دوم با استفاده از لباس و وسایل نوزادی
هدیه:یادآوری درس اول و تدریس درس دوم با موضوع دعا کردن
انجام پیک هفته گذشته در کلاس و ارائه پیک هفته سوم.

(ایام بسیار خوبی را برای شما عزیزان در کنار خانواده آرزومندیم)

پایه چهارم:

ریاضی تا پایان صفحه 15توسط دانش آموزان حل شد تا پایان صفحه 11 در کلاس تصحیح شد.
علوم تا پایان بخش مخلوط ها روخوانی و آزمایش شد.
اجتماعی درس 3 تدریس شد.
فارسی درس کوچ پرستوها تدریس و بندها مشخص شد.

هدیه درس 3 توسط دانش آموزان کنفرانس داده شد در درس های علوم و اجتماعی و هدیه از سیستم هوشمند جهت یادگیری بهتر استفاده شد.

پایه پنجم:

علوم معرفی تغییر فیزیکی و شیمیایی
ریاضی بخش میلیارد تا صفحه ۹ تدریس شد.
اجتماعی درس ۲ تدریس شد.
هدیه درس ۲ تدریس شد.
فارسی اتمام درس درس ۱

پایه ششم:

درس دوم اجتماعی تدریس شد.
درس علوم فصل دوم تا نیمه تدریس شد.
درس دوم هدیه تدریس شد و در کلاس بحث و گفتگو انجام شد.
درس تفکر سرزمین من تدریس شد.
درس دوم فارسی تا نیمه تدریس شد و فعل و فاعل و مصدر توضیح داده شد.درس اول نگارش فارسی در کلاس حل شد و تمامی متن دانش اموزان در کلاس خوانده شد.
(نظافت نشانه ایمان است.)