اردوی پارک بیلینو پایه دوم

اردوی پارک بیلینو ویژه پایه دوم امروز برگزار شد.

گزارش تصویری