رویدادهای کلاسی در هفته ای که گذشت

پایه اول:
پیام هفته :زندگی مثل والیبال میمونه، هر ست که گذشت، شروع ست جدید، یک زندگیه دوبارست.
بخوانیم ونگارش :
  آموزش نشانه ت همراه با کلمات جدید، تاب، تاس، دست، ماست، است، بست و تمام.
  املای پای تخته ای خلاق واملای کلاسی.
   آموزش جملات با جای خالی.
  بخش وصدا کشی تمام کلمات از ابتدا تا آخر درس ت.
  بخش اول، بخش دوم نیز جداگانه آموزش شد.
رياضي :
آموزش تم 8
   شمارش اشیا
   معرفی اعداد 3و4
   شروع عدد نویسی 1تا4
   الگویابی وتکرار الگو
شروع اندازه گیری با اشیا.
جدول شگفت انگیز چهارتایی با اعداد.

 علوم :
بخش گیاهان.
   آشنایی با مراحل رشد گیاهان، انواع آنها، انواع برگها، کاشت دانه وقلمه زدن.
   آشنایی با ریشه های خوراکی، ساقه های خوراکی، برگ های خوراکی...

پایه دوم:
ریاضی فصل دوم به اتمام رسید 
و فصل اشکال هندسی ،ضلع و گوشه و تفاوت و شباهت های اشکال هندسی تدریس شد 
فارسی درس چوپان درست کار تدریس شد و واژه سازی و بیاموز و بگو هم آموزش داده شد
علوم فصل گردش زمین ۲ به اتمام رسید و برای فصل پیام رمز پیدا کن یک با استفاده از صداهای مختلف (آژیر پلیس ، آمبولانس ،زنگ در و...) ایجاد انگیزه شد 
هدیه های آسمانی درس وضو به صورت عملی تدریس شد 

پایه سوم:
ریاضی:ورود به فصل سوم و آموزش مفهوم کسر و شناخت اجزای آن،راهبرد رسم شکل ،ارتباط بین کسر و شکل،انجام تمرین ها و فعالیت های مربوط به این موضوعات

فارسی:شروع تدریس درس۶(فداکاران)و انجام بخشی از فعالیت های خوانداری و نگارش آن،املا از دروس ۵و۶

علوم:مروری بر دروس خوانده شده و آغاز تدریس فصل۵(زندگی ما و آب)
در این هفته به علت تعطیلی روز یکشنبه انجام آزمایشات مرتبط با درس ها به هفته ی بعد موکول می گردد.

اجتماعی:پرسش و پاسخ از دروس گذشته و شروع تدریس درس ۸(همکاری)و انجام قسمتی از فعالیت های درس

هدیه:مروری بر دروس ۵و۶ با استفاده از روش داستانگویی و تدریس درس۷(بوی بهشت)

برگزاری آزمون عملکردی ماه آبان و ارائه ی تلاش نامه ی این ماه

(پاییز رنگارنگ وقتی با زمستان همراه می شود رنگ سفید را به مهمانی رنگ ها دعوت می کند.)

پایه چهارم:
ریاضی از فصل ۳ ضرب مساحتی تدریس شد وتمرین حل شد.
فارسی درس آرش کمان گیر تدریس شد. وکلمات هم خانواده ومتضاد و هم معنی تمرین شد.
نگارش درس هم حل شد.
اجتماعی درس اولین شهرها چگونه به وجود آمدند. تدریس شد وتوضیحات کامل داده شد.
علوم درس گرما وماده تدریس شد وفعالیت های  درس توضیح داده شد.

هدیه ها درس نماز در کوهستان تدریس شد ودر باره تیمم کردن توضیح داده شد.

پایه پنجم:
ریاضی :تمرین وتکرار ضرب وتقسیم کسرها وتدریس ضرب مساحتی انجام شد.
علوم :تدریس بخشی از درس چهارم(برگی از تاریخ زمین)انجام شد.
فارسی :روانخوانی گلدان خالی و حکایت تدریس شد.
اجتماعی :راه ها وحمل ونقل ۲ تدریس شد.
هدیه:قسمتی از درس پنجم(گل صد برگ )تدریس شد.

پایه ششم:

پیک آدینه حل شد.

درس ۶ فارسی با نوای ای وطن محمد نوری تدریس شد.

نگارش درس ۵ فارسی انجام شد.

دو نوع املا از درس ۶ گفته شد( املای حدسی و املای سنتی).

درس ۷ اجتماعی کامل تدریس شد.

کاربرگ ۶ اجتماعی حل شد.

پرسش شفاهی از دروس اجتماعی و فارسی.