تکلیف آخر هفته ی دانش آموزان

پایه اول:

کلمات زیر را بخش و صداکشی کنید و جمله بسازید:

تاب-است-ماست-تمام-بست-تب-دستم

۲ املا هر کدام چهار خط بنویسید.

پایین املا عدد نویسی ۱تا۴ را بنویسید.

یک نقاشی در مورد راههای جلوگیری از آلودگی هوای تهران روی برگه A4 بکشید.

پایه دوم:

کاردستی اشکال هندسی (دایره ،مربع ،،مستطیل،مثلت) با استفاده از مقوا درست شود.از پیک نوآموز ده کلمه پیدا کنید که با (ها)جمع بسته شود و با آن ها جمله بسازید.

پایه سوم:

پسرم قبض آب ماه های مهرو آبان خانه تان را ببین  و مبلغ پرداختی هرکدام را به تومان بنویس.هزینه ی مصرف آب خانه ی شما در این دوماه چند تومان بوده است؟

طول و عرض تخت خود را اندازه بگیر و اندازه ی آن را به متر و سانتی متر بنویس.

درس۷ فارسی را بخوان و۱۰ کلمه از آن انتخاب کن.با این ۱۰ کلمه یک متن بامزه بساز و بنویس.

چرخه ی آب را نقاشی کن و تغییر حالت های مواد (ذوب ،انجماد،تبخیر،میعان ) را روی آن نشان بده.

پایه چهارم:

۱-زمان خوابیدن وبیدار شدنت را برایم بنویس.

۲-چه ساعتی برنامه کودک مورد دلخواهت را نگاه کرده ای و چند ساعت بازی کرده ای؟

۳-چند ساعت مطالعه کرده ای؟

۴-پسرم به اطرافت دقت کن، چه چیزهایی وجود دارد، باچهار تای آنها یک بند بنویس.

۵- در مورد آب وهوای ایران و علت آلودگی هوای تهران تحقیق کن و همراه خود بیاور.

پایه پنجم:

دانش اموزان عزیز کلاس (۱۵۱)حکایت زیرکی ص۴۶فارسی را روخوانی کرده و با استفاده از کلمات درس متن بنویسید.با توجه به این که مفهوم ساده کردن کسر تدریس شده اما در کلاس وقت نشد فعالیت وکاردر کلاس صفحه های ۴۲ و ۴۳ حل شود،دانش اموزان درحد توان خود این فعالیت وکار درکلاس را حل کنند. بدیهی است که روز شنبه مطالب درسی این دوصفحه دوباره تکرار خواهد شد.

دانش آموزان عزیز  کلاس ۱۵۲ :با توجه به تمرینهای صفحه ۴۳،۴۴،۴۵ ریاضی که در روز دوشنبه و سه شنبه حل شده است ۱۰ سوال در دفتر نوشته و حل شود ، حکایت زیرکی را مطالعه کرده و با ۱۰ لغت مهم یک خط جمله بنویسید. 

پایه ششم:

پسرهای پرتلاش ششم به خاطر آلودگی هوا فرصت نشد تا تکالیف این هفته ریاضی را مشخص کنیم.بنابراین * برای دوشنبه هفته بعد ۵ کاربرد از اعداد اعشار در زندگی روزمره و اطراف خودتان یا اعضای خانواده تان  را در قالب پاورپوینت یا متن دست نویس یا تایپ شده بنویسید و به کلاس بیاورید.متن هایی که خلاقانه تر و جالبتر باشند امتیاز بالاتری دارند.(این فعالیت اختیاری میباشد)*۱۰ سوال با کیفیت از جمع و تفریق و ضرب اعشار بنویسید و حل کنید.*۵ تا هم تقسیم چهار رقمی بر دو رقمی بنویسید و حل کنید به کلاس بیاورید.پیروز و سلامت باشید