تکلیف شنبه ۹  آذرماه دانش آموزان اول تا ششم

سلام بچه ها خوبید؟ 
دلمون براتون تنگ شده ان شاالله به زودی می بینیمتون.

پایه اول

سبا با سبد بادام داد.
سام، بامداد، با اسب آمد.
سما با ادب آدامس داد.
بابا با داماد در باد آمد.
دست دست دست، بابا تاب بست.
با آداب آمدم.
با سبد بادام دادم.
تاب بستم.

پسرم از روی جملات بالا 1بار با خط زیبا بنویس. وبعد یک املای 4 خطی از جملات بالا بنویس.
تاب _است _بست _آدامس _ماست _آباد _تاس

پسر قندوعسلم کلمات بالا را صدا کشی کن. وبرای هر کدام از آنها یک جمله ی زیبا بنویس.

پایه دوم

پسر عزیزم ٥ جمع و ٥ تفريق فرايندى با استفاده از جدول عدد ١ تا ١٠٠ حل کن.

يك املا ٦ خطى از درس چوپان درست كار بنويس.
 يك داستان بخوان و خلاصه ى آن داستان را بنويسن.

پایه سوم
ریاضی
۱- وقتی با خانواده در حال خوردن میوه هستید یک سیب را ۶ قسمت مساوی و یک پرتقال را به ۴قسمت مساوی تقسیم کنید.یک قسمت از سیب را به مادر و ۲قسمت از پرتقال را به پدرت بده و ۲قسمت از سیب را هم خودت بردار.
در این صورت چه کسری از سیب و چه کسری از پرتقال در بشقاب باقی می ماند؟
در بشقاب باقی می ماند؟
۲-لطفا موارد زیر را در دفتر انجام بده
-از۱۰۰۰تا۴۰۰۰را دویست تا دویست تا بنویس.
-از۸۵۰۰تا۹۰۰۰را سی تا سی تا بنویس.-از ۵۰۰۰تا۶۰۰۰ را پنجاه تا پنجاه تا بنویس.
فارسی
پسرم درس ۸ فارسی را به عنوان پیش مطالعه بخوان.سپس نظرت را درباره ی درس در۲خط بنویس.

پایه چهارم

پسرهای عزیز
مساله ای بنویسید که راه حل آن، این عبارت باشد.
۲۵۰-(۶۴+۷۵)=
-اگر واژه ها می توانستند حرف بزنند، در چند خط بنویسید که واژه شجاعت وطبیب چه حرفهایی می زدند؟
- بند اول رهایی از قفس را در دفترت بنویس، سپس تصور کن که نویسنده ی کتاب هستی، حالا ادامه متن درس را خودتان بسازید.
- گزارش ۵ خطی از درس های روز شنبه که در برنامه داشتیم، بنویسید.
- امشب به اخبار ۲۰:۳۰ گوش بدهید و چند خبر مهم را یادداشت کنید.

پایه پنجم

دانش اموزان پایه پنجم درس ۶ فارسی و درس۵ علوم را مطالعه پیش از تدریس داشته باشید تا با مفاهیم درسی اشنا شوید.
باتوجه به توضیحی که در ثبت تکلیف کلاس قرار دادم مقدمات کار درس آزاد  فارسی را انجام دهید.

پایه ششم

فارسی از ابتدا تا جایی که خوانده شده است: 

یک صفحه کلمات متضاد وهم معنی نوشته شود 

یک صفحه داستان بنویسید که فقط ازکلمات همه دروس خوانده شده استفاده شود. (داستان تلفیقی دارای مقدمه .موضوع ونتیجه وهدفمند باشد )

یک صفحه املا آینه ای  به شکلی که کلمه در مقابل آینه درست خوانده شود .و--یا-- املا آغاز وپایان کلمات یک شکل باشند  مانند نیایش ..شعر 

درس مطالعات اجتماعی 
طراحی بیست سوال امتحانی با رعایت موارد زیر 

کوتاه پاسخ .
جاخالی 
تستی 
تشریحی 
از سوالات هر دانش آموز پرسش کلاسی انجام خواهد شد و قطعا باید قادر به پاسخگویی باشید .

تهیه جدول دانش 
با سوالاتی از دروس مطالعات اجتماعی تا جایی که تدریس شده است 
پاسخ سوالات در خانه های جدول قرار گیرد 
 کسانی که جدولهایشان کامل وبی نقص باشد از ارزشیابی کلاس معاف خواهند بود.