رقابت فوتبالی بین تیم های چهارم و پنجم

در ادامه مسابقات لیگ قهرمانان هشترودی دبستان روز دوشنبه 11 آذر ماه دو رقابت بین تیم های زیر برگزار شد و نتایج به شرح زیر می باشد:

152 ب 1 - 141 الف 3 و همچنین 142 الف 4 - 152 الف 3 

گزارش تصویری