پایه پیش دبستان- آشنایی با نحوه ی تهیه نخ و دوک

نوآموزان با تهیه نخ آشنا شدند.