برگزاری جلسه ملاقات با آموزگارن پایه پیش تا ششم

با سلام و احترام

بدینوسیله از حضور به موقع، صمیمی و حداکثری شما والدین محترم در جلسه اولیا و مربیان روز پنج شنبه 14 آذرماه تشکر کرده و امیدواریم مطالب ارائه شده در این جلسات مفید و اثر بخش بوده باشد.