ادامه مسابقات لیگ قهرمانان هشترودی

در ادامه مسابقات لیگ هشترودی تا کنون نتایج به شرح زیر می باشد:

152 الف- 4                           151 الف- 4 (بازی به ضربات پنالتی کشیده شد و در نهایت 151 الف توانست از سد 152 الف بگذرد)

142 الف- 5                            162 الف- 8

141 ب- 0                               161 ب- 6

گزارش تصویری