برگزاری مراسم عزاداری شهادت امام رضا

نوحه خوانی توسط آقای حسینیانفر