گزارش هفتگی پایه پیش تا پنجم

پایه پیش دبستان:

واحد کار :اشنایی با خانه و خانواده/ اشنایی با قسمت های مختلف خانه/اشنایی با خانواده و نحوه احترام به بزرگترها /اشنایی با اهداف خانواده و خانواده کم جمعیت و پرجمعیت /پرورش حس قدرشناسی از خداوندی که افراد خانواده را برای ادامه حیات کنار هم افریده است .        

ریاضی: شناسایی و طبقه بندی کردن اشکال مشابه و متفاوت  اشنایی با علامت استاندارد  

صوت اموزی:شناسایی و تشخیص صدای(ز)در کلمات  

مشاغل:اشنایی با شغل مهندس  مفاهیم تربیتی :نحوه احترام گذاشتن به بزرگترها        

مفاهیم ایمنی:آموزش رعایت نکات ایمنی در هنگام وقوع زلزله

پایه اول:

فارسی تا آخر تم 10 صفحه 70 تدریس شد.

علوم:زمین خانه ی پر آب ما- سرگذشت قطره ی آب و بخار شدن آن تدریس شد.

زنگ مهارت زندگی پایه اول 
بگرد وپیدا کن 
رنگ امیزی موضوع  
اجرای مسابقه گروهی

پایه دوم:

روخوانی کوشاونوشا وتدریس توسط دانش آموزان بصورت گروهی به یکدیگر
ریاضی...ص۴۴و۴۵ وکاردستی تقارن
علوم...ارزیابی شفاهی بصورت بحث وگفتگو
اردو پارک ترافیک
ریاضی تدریس ص۴۶و۴۷
فارسی ...املا صوتی ...
فارسی نمایش کوشاونوشا..تدریس دستورزبان..
ریاضی ص۴۷ وتمرین ساعت وتقارن پای تابلو
نگارش ص۴۲و۴۳
علوم آغاز فصل نوربصورت  بحث گروهی...
هدیه ارزیابی پیامبران خدا
املای کوشاونوشا
ریاضی تدریس تقارن چهارتایی وتمرین دردفتر شطرنجی .ودفتر..ووایت برد...نگارش ص۴۴و۴۵

پایه سوم:

ریاضی :تدریس کامل مقایسه ی کسرها و دایره و زاویه ازفصل سوم،انجام فعالیت ها و تمرین های مربوطه و انجام سوالات پیک هفته
فارسی:تدریس درس هشتم(پیراهن بهشتی)و انجام بخشی از فعالیت های خوانداری و نوشتاری آن
علوم:تکمیل درس ششم(زندگی ما و آب)و انجام آزمایشات نفوذپذیری آب در خاک و تصفیه ی آب در آزمایشگاه
اجتماعی:مروری بر دروس گذشته و تدریس درس نهم(نیازهای ما چگونه تامین می شود؟)با آرزوی لحظه های شاد برای شما

زنگ مهارت زندگی پایه سوم 
اجرای نمایش خلاق 
داوری وثبت امتیاز 
برگزاری مسابقه

پایه چهارم:

ریاضی تا پایان صفحه 59
علوم تاپایان صفحه 47
فارسی تا پایان صفحه 63
اجتماعی تاپایان صفحه 40
هدیه تا پایان صفحه 51

گزارش پایه چهارم از زنگ مهارت زندگی 
مصاحبه  بازی دونفره وتکمیل فرم با موضوع آزاد 
ثبت یک مصاحبه با موصوع آزاد در گروه های دونفره (مجری ومیهمان برنامه )
گزارش فعالیت خلاق سه تن از  دانش آموزان با موضوع فینال ریاضی در رقابت سالم وبازی پر هیجان و با نشاط 
دعوت از خانم میر علی اکبر مربی بهداشت درکلاس با موضوع تغذیه سالم وگزارش سفیران سلا
مت

پایه پنجم:

رياضى : مرور فصل دوم كتاب انجام ومبحث نسبت تدريس شد.
فارسى :درس دفاع ازميهن تدريس شدوتمرين هاى نگارشى انجام شد.
علوم :بخشى ازحركت بدن تدريس شد.
اجتماعى:قسمتى ازدرس دهم كشورماچگونه اداره مى شود تدريس شد.
هديه :درس رنگين كمان جمعه به طور كامل تدريس شد.