رویدادهای کلاسی در هفته ای که گذشت

پیش دبستان:

واحد آشنایی با گیاهان 
آشنایی با نیازهای گیاهان واهمیت گیاهان در زندگی روزمره انسان ها و حیوانات
اشنایی با فواید گیاهان (منبع غذایی ،سایه،میوه،کاغذو...)
آشنایی با عوامل موثر در رشد گیاهان 
صوت اموزی:اشنایی با صدای (ن)
مشاغل:اشنایی با شغل سم پاش 
ریاضی:آموزش مفهوم باز و بسته ،افزایش دقت شنیداریو طبقه بندی کردن آنها 
قصه خوانی:خواندن قصه با موضوع اتاق خود را مرتب کنیم و ترسیم نقاشی آن توسط نواموزان

پایه اول:

« بهتر است در چیزی که دوست دارید شکست بخورید تا در چیزی که دوست ندارید موفق شوید.» جورح برنز
کلاسهای اول در این هفته ریاضی :تم ۱۲نماد ۹ عدد<=>را تدریس کردند وتمرین های کتاب را انجام دادند.
فارسی تا نشانه ی تدریس وتمرین گردیده است وکتاب بنویسیم در کلاس کامل گردیده است .
علوم بخش سنگ ها تدریس گردیده است وازمایشها وفیلم های مربوطه انجام ودیده شده است .

پایه دوم:

فارسی درس از همه مهربان تر تدریس شد و واژه سازی و بیاموز و بگو آن انجام شد. 
ریاضی فصل اعداد سه رقمی تقریب و حل مسئله تدریس شد و با استفاده از چرتکه دست ورزی شد .
هدیه های آسمانی درس نه اهل بیت پیامبر تدریس شد .
علوم فصل پیام رمز پیدا کن ۲ به اتمام رسید و فیلم آموزشی فصل (اگر تمام شود )نمایش داده شد و درباره آن بحث و گفتگو شد .
املای خلاق حافظه دیداری و املای بگرد و پیدا کن گفته شد.

پایه سوم:

ریاضی: فصل چهار(ضرب) تدریس شد تا سر تقسیم و تمامی فعالیت های فصل با استفاده از وسایل کمک اموزشی انجام شد و دوره و تمرین در کتاب و دفتر انجام شد . 
فارسی: تدریس درس یازدهم یاهدف اینکه اشنایی بچه ها با شاعر بزرگ سعدی و کتاب های ان و انجام فعالیت های کتاب نگارش به موازات کتاب خوانداری و ارزش یابی فارسی تا اخر این درس . 
علوم : اتمام فصل هفت و هشت و انجام ازمایشات ان در ازمایشگاه و ساخت انواع اینه ها و ارزش یابی علوم تا اخر این فصل 
اجتماعی: تدریس در دوازده(درست مصرف کنیم) با هدف استفاده ی درست از نعمت های خداوند 
هدیه : تدریس درس یازده (عید مسلمانان) با جهت اشنایی با عید فطر و مراسم ان در این روز.

پایه چهارم:

ریاضی تا صفحه ۸۱ تدریس و توضیح داده و تمرین حل شد
اجتماعی تا پایان درس ۱۱ تدریس و سوال توسط دانش آموزان  نوشته شد
علوم تا آخر  آسمان  در شب تدریس و سوال نوشته شد
فارسی تا پایان شعر های رحمت تدریس و معنی شد
هدیه درس داده شد.

پایه پنجم:

علوم تا آخر قسمت چشم تدریس شد ،

ریاضی تا سر تقارن مرکزی تدریس شد ،

فارسی تا آخر درس ۹ تدریس شد ،

هدیه تا آخر درس ۷ تدریس شد ،

اجتماعی تا آخر درس ۱۲ تدریس شد.

پایه ششم:

پیک آدینه چک شد.

نگارش درس ۹ انجام شد.

روان خوانی فارسی تمرین شد.

درس ۱۰ فارسی تدریس شد.

درس ۱۱ اجتماعی تدریس شد.

درس تفکر و پژوهش تدریس شد.