برگزاری جلسه تحقیق و پژوهش

 هدف تحقیق و پژوهش :

شکستن دیوار نادانی

 *آشنایی با شیوه تفکر به روش علمی و مراحل آن

* ایجاد فرصت­های جدید و جذاب یادگیری مبتنی بر علاقه خود

* تقویت مهارت­های پایه و فرآیندی ( مشاهده طبقه بندی و .... )

* ارتباط سازنده با محیط زندگی مبنی بر استدلال­ها ی علمی کسب شده در طی انجام پروژه

* خودارزیابی و توسعه مهارت­های شناختی سطح بالا ( تصمیم گیری ، پیش بینی  و حل مساله و ... )

* آشنایی و تبادل تجربه و نظرات سایر گروه­های تحقیق و پژوهش