رویدادهای کلاسی در هفته ای که گذشت

پیش دبستان:

واحد کتاب و کتابخوانی
آشنایی با بهترین دوست انسان کتاب و چگونه اماده شدن کتاب و نحوه استفاده درست از کتاب و مراقبت از کتاب ،ایجاد رغبت و علاقه به خواندن کتاب 
آشنایی با نحوه درست شدن کاغذ 
آشنایی با این موضوع که کتاب پل ارتباط گذشته و حال و کانال انتقال تجربیات گذشته است 
صوت اموزی :اشنایی با صدای (ل) و شناسایی صدای (ل)در کلمات 
مشاغل:اشنایی با شعل کتابدار
ریاضی:شناسایی جهت راست،تقویت مهارت مشاهده و طبقه بندی کردن آنها
عبور نخ از مهره ها (هدف:هماهنگی چشم و دست ،افزایش خلاقیت،تقویت انگشتان دست )

پایه اول:

 «هر کسی در تلاش برای انجام کارهای بزرگ است و نمی‌داند که زندگی از چیزهای کوچک ساخته شده است.» فران کلارک
با سلام اولیای گرامی این هفته کلاسهای اول درسهای زیر را کار کردند
فارسی:تا اخر درس نشانه ک تدریس تمرین وپرسش گردیده است کتابهای نگارش در کلاس تکمیل گردیده ومتن های روان خوانی هر درس هر روز در کلاس تمرین وجهت تثبیت یادگیری در خانه مرور گردد. 
ریاضی تا اخر تم ۱۳تدریس وتمرین گردد در این تم بیشتر به جمع های اساسی توجه گردیده است. مد نظر اولیای گرامی باشد که جمع تا حاصل جمع ۱۰ آموزش داده شده است.
علوم تا اخر درس سنگ ها تدریس وپرسش گردیده است. 
پیک هفتگی جهت انجام کار اخر هفته داده شده است.

پایه دوم:

دوره ریاضی انجام شد و گسترده نویسی اعداد سه رقمی و مبحث امادگی برای جمع و تفریق  اعداد سه رقمی با استفاده از محور آموزش داده شد 
هدیه های آسمانی درس نه مرور شدو درس ده تدریس شد 
علوم فصل ۲ و ۳ و ۴ و ۵ و۶ مرور شد و فصل (اگر تمام شود ) تدریس شد 
فارسی روانخوانی دروس توسط دانش آموزان انجام شد و واژه سازی ها دوره شد و شعر رنگین کمان و حکایت تدریس شد.

پایه سوم:

ریاضی:ادامه ی موضوعات فصل۴تاسر مرور فصل،آموزش تقسیم و خطوط موازی و ارزشیابی ترم اول

فارسی:مروری بر دروس خوانده شده و انجام فعالیت های خوانداری و نگارش آن ها،ارزشیابی ترم اول نگارش و شروع تدریس درس۱۲(ایران عزیز)

علوم:مروری بر دروس گذشته ،آغاز تدریس درس۹(نیروهمه جا۱)با بازی کشیدن و هل دادن با دست بین دانش آموزان و آموزش مفهوم نیرو

اجتماعی:مرور دروس قبل و ارزشیابی ترم اول اجتماعی،توضیح در مورد سطل های مخصوص زباله های بازیافتی مدرسه،نمایش فیلم انیمیشن بازیافت و آغاز تدریس درس۱۴(خانه ام را دوست دارم.)

هدیه های آسمان:مروری بر دروس خوانده شده و ارزشیابی ترم اول،تدریس درس ۱۳(انتخاب پروانه) با موضوع حجاب و محرم و نامحرم
(سرمای هوا را با گرمی و محبت دل هایمان یکی کرده و زمستان زیبایی را در ذهن مان خاطره کنیم.)

پایه چهارم:

بدلیل شروع فصل ارزشیابی در این هفته درسها بیشتر بصورت تکرار و تمرین انجام شد.

پایه پنجم:

ریاضی :تمرینات دوره ای فصل های خوانده شده و رسم قرینه شکل نسبت به محور تقارن انجام شد.
فارسی :درس   نام اوران تکمیل شد. ارزیابی پیشرفت تحصیلی فارسی، نگارش واملا انجام شد.
اجتماعی : قسمتی از حرکت های زمین تدریس شد.
علوم :بخش شنوایی از چه خبر ۱ تدریس شد.ارزیابی پیشرفت تحصیلی علوم انجام شد.
هدیه :قسمتی ازدرس یک جهان جشن تدریس  شد.

پایه ششم:

پیک آدینه چک شد.

ارزشیابی فارسی و اجتماعی گرفته شد.

نگارش درس ۱۰ انجام شد.

شعر حفظی باران پرسیده شد.

درس ۱۱ فارسی تدریس شد.

املای خوشه ای از درس ۱۰و۱۱ نوشته شد.

درس ۱۲ اجتماعی تدریس شد.

درس ۱۱ و ۱۲ اجتماعی پرسیده شد.