افتخار آفرینی دانش آموز پایه ششم دبستان

دانش آموز عزیز محمدطاها درویش دانش آموز پایه ششم دبستان دکتر هشترودی توانست در مسابقه قرائت قران در سطح منطقه دو مقام سوم را کسب کند. این موفقیت را به خانواده ایشان و خانواده بزرگ دکتر هشترودی تبریک می گوئیم. به امید موفقیت های روز افزون محمدطاهای عزیز و تمام دانش آموزان.

گزارش تصویری