دعوت نامه پایه ششم

نخستین نشست مشاوره ای با موضوع ویژگی های دوران بلوغ، روز شنبه 5 بهمن ماه از ساعت 9 تا 10:30 در سالن اجتماعت مجتمع دکتر هشترودی ویژه دانش آموزان پایه ششم برگزار خواهد شد. امروز دعوت نامه این نشست به دانش آموزان داده شد.

گزارش تصویری