گزارش هفتگی پایه های پیش تا پنجم دبستان

پیش دبستان

واحد کتاب و کتابخوانی /  اشنایی با بهترین دوست انسان کتاب واشنایی با چگونگی اماده شدن یک کتاب ونحوه استفاده درست از کتاب و ارزش گذاشتن و مراقبت از ان و ایجاد رغبت و علاقه به خواندن کتاب و اشنایی با این موضوع که کتاب پل ارتباط گذشته و حال و کانال انتقال تجربیات گذشته است ۰ریاضی :تفکر و حل مساله و آشنایی با مفهوم کلفت و باریک صوت اموزی :شناسایی و تشخیص صدای (ن)در کلمات    مشاغل :اشنایی با شغل کتابدار

اول دبستان

فارسی تانشانه پ تدریس وتمرین شده است.
ریاضی تا اخر تم ۱۴تدریس وتمرین شد
علوم تا اخر فصل ابزار تدریس وپرسش شد. 
اولیای گرامی هرروز یک دیکته وتمرین روانخوانی فراموش نشود.

فعالیت این هفته زنگ مهارت زندگی در پایه اول 

بازی گروهی با موضوع آزاد 

امتیاز به گروه های قانون مدار ومنظم 

انتخاب گروه برتر وبیان علت موفقیت گروه

دوم دبستان

شنبه"زبان ...دیکته دفتری...ورزش ...
ریاضی تدریس صفحه۶۴ و۶۵ کتاب...تمرین علوم
دوشنبه"چرتکه...دیکته دوره ای پای تابلو...مهارت...
ریاضی کارگروهی پول
ارزیابی هدیه...اتمام نگارش درس هشتم صفحه۵۸
سه شنبه..."ریاضی تدریس صفحه۶۶و۶۷
برگه کار گروهی علوم انجام شد
روانخوانی درس همکاری انجام شد...دیکته پای تابلوتمرین شد...بازدید از سایت مدرسه...برگه آزمون عملکردی داده شد...
چهارشنبه دوره آیت الکرسی با هم خوانی...ارزیابی املا...
قرآن ....تدریس نماز....دوره ریاضی وتدریس دوصفحه۶۸و۶۹ازکتاب...روخوانی همکاری وشعر رنگین کمان واز همه مهربانتر...

فعالیت کلاسی زنگ مهارت زندگی 

آشنایی دانش اموزان با خدمات آتش نشانی 

توجه به ابزار ووسایل مورد نیاز در زندگی وخطرات احتمالی  آنها

بیان خاطرات با موضوع فوق الذکر توسط دانش آموزان 

تکمیل فرم مهارت با قرائت داستان مربوطه

پایه سوم

ریاضی:اتمام فصل چهارم و آغاز فصل پنجم با معرفی خط ،نیم خط و پاره خط و انجام مرور فصل چهارم
 فارسی:ادامه ی تدریس درس یازدهم (نویسنده ی بزرگ)و انجام فعالیت های خوانداری آن و انجام بخشی از فعالیت های نگارش 
گفتن املا خاموش و تقریری

علوم:مروری بر دروس خوانده شده و ارزشیابی ترم اول

اجتماعی :ادامه ی درس۱۳(بازیافت) و بحث و گفت و گو درباره ی موضوع مورد نظر

هدیه های آسمان:ادامه و تکمیل درس۱۱(عید مسلمانان)و بحث و گفت و گو درباره ی آن و ارزشیابی ترم اول

آغاز سال نو میلادی و تولد حضرت عیسی مسیح(ع)بر همه ی مسیحیان مبارک باد.

فعالیت کلاسی درس مهارت زندگی پایه سوم ابتدایی 

تکمیل فرم فعالیت کلاس توسط دانش اموزان 

انتخاب گروه برتر وبیان علت موفقیت گروه برگزیده 

بازی گروهی بگرد وپیدا کن با ارائه راه های میانبر جهت سرعت بخشی به کار گروه

ارائه کارت امتیاز

پایه چهارم

ریاضی تاپایان صفحه 71
علوم تاپایان درس آ هن ربا در زندگی
فارسی تا پایان درس باغچه اطفال
اجتماعی تاپایان درس 11
هدیه تا پایان درس9

فعالیت  این هفته کلاس مهارت زندگی- پایه چهارم-

بحث وگفتگو در خصوص پیام مهارت درج شده در تکلیف آدینه  شماره 14 با موضوع (استرس )

اجرای گام به گام  نمایش توسط دانش آموزان کلاس به منظور پیشگیری از استرس 

امتیاز به گروه برتر وگفتگو وتعامل علت موفقیت  گروه منتخب

پایه پنجم

ریاضی :تقارن محوری تدریس و تمرین شد .    

علوم: قسمت گوش از درس چه خبرا تدریس شد .  

اجتماعی: حرکتهای زمین تدریس شد .  

فارسی :درس نقش خردمندان تدریس شد .