مسابقه بزرگ : نویسنده کوچک ، اندیشمند فردا

قابل توجه اولیای محترم

مسابقه بزرگ : نویسنده کوچک ، اندیشمند فردا

علاقه مندان به داستان نویسی می توانند در دوبخش :

  1. داستان تخیلی / ادبی به منظور شناسایی استعدادهای برتر و تقویت استعداد دانش آموزان در زمینه ی قوه ی تخیل و خلاقیت
  2. داستان توضیحی  / ادبی  با هدف تقویت سواد خواندن و مهارت های تفکر مطابق برنامه درس ملی با ارائه داستان خود مطابق با دستور العمل زیر تا پایان دی ماه حضور خود را در مسابقه بزرگ " نویسنده کوچک ، اندیشمند فردا " اعلام فرمایند .

ویژگی آثار برگزیده

  • داستان کوتاه باشد حداکثر 6 صفحه حداقل 1 صفحه داستانک
  • به طور فردی انجام شود
  • تایپ شده باشد توسط خود دانش آموز یا به کمک اولیا با نرم افزار word 2007  و با فونت شماره 16  b nazanin .
  • پایه مشخص شده باشد
  • با موضوع مشخص شده در جدول نوشته شود یا موضوع آزاد
  • تکمیل فرم شناسایی اثر نویسنده و تعهد نامه الزامی است.

گزارش تصویری