حضور دانش آموزان در مسابقه قرآن، عترت و نماز

دانش آموزان:

سید امیرپارسا احمدی پایه چهارم

محمدطاها درویش پایه پنجم

امیرمحمد علی آبادی پایه ششم

حسین توری پایه چهارم

امیرحسین اسدپور پایه پنجم

کسری عصارزاده پایه ششم

امیرحسین کلاته پایه چهارم

محمدمتین لشگری پایه پنجم

آتمین گودرزی پایه ششم

 در این دوره از رقابت ها شرکت نمودند. با آرزوی موفقیت برای همه ی عزیزان

گزارش تصویری