گزارش هفتگی پایه پیش دبستان تا پنجم

پایه پیش دبستان

اشنایی با گیاهان/ اشنایی با گروه دیگر موجودات زنده (گیاهان)و اهمیت گیاهان در زندگی روزمره و اشنایی با فواید انها (منبع غذایی، سایه، میوه، تهیه کاغذپول و تصفیه هوا و...)و اشنایی با قسمت های مختلف گیاهان و مراحل رشد و عوامل موثر در رشد گیاهان    ریاضی: افزایش دقت شنیداری و اشنایی با مفهوم باز و بسته     صوت اموزی :شناسایی و تشخیص صدای( ل ) در کلمات   مشاغل:اشنایی با سم پاشی و شغل سم پاش

پایه اول

درس فارسی تا اخر گ تدریس وپرسش شد. 
رباضی تا اخر صفحه ۱۰۲ تدریس وکار شده است. 
علوم تا اخر بقل ابزار تدریس وپرسش شده است. 
ایام به کام وروزگار خوش باد. 

پایه دوم

شنبه" زبان...ارزیابی ریاضی ورزش...تدریس زیارت...تمرین نگارش...
دوشنبه"چرتکه....اارزیابی نگارش...تدریس یاصی تاصفحه ۷۱..
تدریس نماز...
سه شنبه.فارسی دستوزبان درس زیات صفحه۵۸و۵۹...ریاضی پای تابلو مسئله تمرین شد....علوم فلش بچه ها نشان داده شد....دیکته گروهی
چهارشنبه"دیکته دفتری زیارت
قران تمرین نمازوآیت الکرسی ریاضی شروع اندازه گیری....ارزیابی علوم...

پایه سوم

ریاضی:مبحث چند برابراز فصل۴ تدریس شد و فعالیت های مربوطه انجام شد. آغاز تدریس فصل۵ با موضوع خط،نیم خط و پاره خط و انجام تمرین ها و فعالیت های مربوط به آن ها
فارسی:تدریس درس۱۱ و انجام نگارش آن در کتاب ،ارزشیابی فارسی و نگارش در این هفته
علوم:شروع تدریس فصل ۹(نیرو همه جا)انجام آزمایشات فصل۷و۹و ارزشیابی علوم 
اجتماعی:تدریس درس۱۴و ارزشیابی از دروس خوانده شده
هدیه:آغاز تدریس درس۱۲ و انجام بخشی از فعالیت های آن
با سپاس و تشکر از شما اولیای محترم

پایه چهارم

ریاضی تا صفحه 78 تدریس شد.
علوم تا صفحه 58  تدریس شد.
هدیه تا صفحه 67 تدریس شد.
فارسی تا صفحه 87 تدریس شد.
اجتماعی تا صفحه 50 تدریس شد.

پایه پنجم

ریاضی تقارن مرکزی تدریس شد. فارسی  موضوع درس ازاد انتخاب شده و راهنمایی های لازم انجام شد.
اجتماعی دوره دروس خوانده شده انجام شد.
هدیه درس  دهم تدریس شد.
علوم قسمت بویایی وچشایی از درس چه خبر ۲ تدریس شد.