حضور دانش آموزان دوره اول در مسابقه قرآن، عترت و…

حضور دانش آموزان: 

رهام صائبی صفا پایه اول

کوروش ستوده پایه دوم

رادین ابراهیم آذر پایه سوم

امیرعلی سیف پایه سوم

امیررضا عظیم فر پایه سوم

در این دوره از رقابت ها شرکت کردند. به امید موفقیت عزیزان...

 

گزارش تصویری