برگزاری جلسه انجمن و اولیا در  روز 15 بهمن ماه

جلسه انجمن و اولیا با حضور فعال اعضای انجمن و سرگروه گروه هنر آقای تقی پور و گروه رباتیک جناب آقای پیرحیاتی در روز 15 بهمن ماه برگزار شد، خلاصه جلسه به شرح زیر می باشد:

1. ارائه گزارش از عملکرد جشنواره تلاش و خلاقیت

2. ارائه گزارش گروه هنر و رباتیک

3. برگزاری اردوی من و بابام پایه ششم

4. جشن یادگیری و خودکار 

گزارش تصویری