اردوی سینما پایه دوم

دانش آموزان پایه دوم در سینما سمرقند به همراه آموزگاران خود به تماشای فیلم دزد و پری 2 نشستند...

گزارش تصویری